Δήλωση κατοικίας στην αστυνομία αλλοδαπών (30 ημέρες)

Δημοσιεύτηκε από τον/την Brno στις

Οι πολίτες της Ε.Ε. που σκοπεύουν να παραμείνουν στην Τσεχία για περισσότερο από 30 ημέρες οφείλουν να δηλώσουν την κατοικία τους στην αστυνομία αλλοδαπών. Εδώ στο Μπρνο η αστυνομία αλλοδαπών βρίσκεται στο Cejl 62b.

Πάτε εκεί με την ταυτότητά σας ( ή διαβατήριο) και συμπληρώνετε την παρακάτω φόρμα. (δεν χρειάζεται να την τυπώσετε, την έχουν εκεί)